Regulamin sklepu internetowego a sprzedaż na Ebay, Etsy, Amazon – czy regulamin jest obowiązkowy?

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email
Potrzebujesz pomocy w sprzedaży na Amazon?

Działalność w branży e-commerce oferuje wiele możliwości rozwoju Twojego biznesu. Jednym z kluczowych etapów ekspansji jest ekspozycja na rynki zagraniczne, a w tym sprzedaż na marketplace, takich jak Ebay, Etsy czy Amazon. Sprzedaż międzynarodowa wiąże się jednak nie tylko ze znacznym poszerzeniem grona nabywców, ale i z większym ryzykiem potencjalnych strat, które jednak można zminimalizować poprzez wprowadzenie odpowiednio skonstruowanego regulaminu sklepu internetowego.

W tym artykule przeanalizujemy, dlaczego przygotowanie odpowiednich regulaminów sklepów internetowych dostosowanych do poszczególnych marketplace jest kluczowym krokiem do prowadzenia bezpiecznej sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Sprzedaż na marketplace – czy sklep internetowy musi mieć regulamin?

Korzystając z platform marketplace, takich jak np. Amazon lub E-bay, przedsiębiorca może zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest zobowiązany do posiadania regulaminu sprzedaży analogicznego do regulaminu sklepu internetowego? Odpowiedź wynika wprost z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w której możemy przeczytać, że usługodawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Kwestie dotyczące obowiązku wdrożenia regulaminu sprzedaży sklepu internetowego uregulowano również w przepisach prawa cywilnego i ustawie o ochronie praw konsumenta.

Specyfika sprzedaży na marketplace opiera się na więcej niż jednym stosunku umownym. Pierwszą umowę sprzedający zawiera z platformą, na której prowadzi sprzedaż. Swoją działalność opiera jednak w głównej mierze na pojedynczych umowach sprzedaży zawieranych z konsumentami lub innymi podmiotami działającymi w charakterze kupujących. To właśnie te poszczególne stosunki umowne zawierane między sprzedającym a kupującymi muszą zostać odpowiednio zabezpieczone regulaminem sprzedaży. Kompleksowo opracowany regulamin sklepu internetowego pozwoli zadbać o interesy sprzedającego, konsumenta, jak i platformy marketplace, z którą związany jesteś umową jako sprzedawca.

Sprawdź ofertę naszej partnerskiej kancelarii prawnej, która opracowała ten artykuł

Usługi prawne można zamówić online:

 

Co grozi za brak regulaminu sklepu internetowego na marketplace?

Wysokie kary za naruszenia

Rozwijając biznes e-commerce na rynku zagranicznym, warto zwrócić uwagę na rynek niemiecki.

Jednym z najczęściej pojawiających się naruszeń występujących w handlu internetowym za naszą zachodnią granicą jest właśnie nieodpowiednio skonstruowany regulamin sklepu internetowego – nieuwzględniający na przykład najnowszych zmian w prawie.

W prawie niemieckim występuje instytucja nazywana Abmahnung – w dosłownym tłumaczeniu „Upomnienie”. Jest to formalne wezwanie do zaprzestania i wstrzymania się od działań posiadających znamiona naruszeń i może zostać wniesione przez każdego. Najczęściej wezwania takie zgłaszane są przez konkurencję, organizację konsumencką lub nawet wyspecjalizowaną kancelarię, trudniącą się masowym wystosowywaniem Upomnień, które wiążą się z wysokimi karami finansowymi.

Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Niemiec, w przypadku niezamieszczenia regulaminu w swoim sklepie internetowym lub niedostosowania jego treści do aktualnych wymogów prawnych – również na platformach marketplace takich jak Amazon, Ebay czy Etsy – może zostać wezwany do zaprzestania niedozwolonych działań, zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz do pokrycia kosztów związanych z wysłaniem Upomnienia.

Kwoty sankcji, jakie można ponieść prezentują się następująco:

  • Koszt w przypadku otrzymania Upomnienia w Niemczech to około 2 000 €.
  • Kara umowna za ponowne naruszenie prawa wynosi najczęściej 5 000 €.
  • W razie zabezpieczenia powództwa sądowego, kara za ponowne naruszenie może osiągnąć nawet 250 000 €.
  • Koszty sądowe w przypadku otrzymania Upomnienia, które wahają się od 8 556,80 € netto do 25 173,80 € w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Warto podkreślić, że Abmahnung to jednak nie tylko kary finansowe. Informacja o otrzymanym przez firmę Upomnieniu jest publiczna, co może skutkować spadkiem zaufania klientów i doprowadzić do zmniejszenia sprzedaży. W skrajnych przypadkach natomiast, jeżeli nie dostosujemy się do nałożonych na nasz biznes wymagań określonych w Upomnieniu, sąd może orzec o zakazie prowadzenia określonej działalności.

Przygotowując kompleksowy regulamin sprzedaży do sklepu internetowego i aktualizując go odpowiednio do zmieniającego się środowiska prawnego jesteśmy w stanie znacząco zminimalizować szansę na otrzymanie Upomnienia. Dzięki dobrze przygotowanemu regulaminowi sklepu, nie tylko możemy zachować zdrowe relacje biznesowe z konkurencją, ale również z konsumentami, o których mowa w kolejnym punkcie.

Jeśli jesteś sprzedawcą na terenie Niemiec – zapoznaj się z obowiązkiem posiadania numeru LUCID.

Spór z konsumentem

We wszystkich państwach Unii Europejskiej konsument jest podmiotem szczególnie chronionym prawem. Przedsiębiorca natomiast zobowiązany jest do spełnienia licznych obowiązków informacyjnych, mających zapewnić konsumentowi ochronę.

Kluczowym elementem, bez którego spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumenta jest niemożliwe jest zgodny z obowiązującym prawem regulamin sprzedaży online. Poprzez szczegółowe uregulowanie praw i obowiązków konsumenta i podmiotu sprzedającego możemy nie tylko realnie zapobiec potencjalnym konfliktom, lecz także zagwarantować swojemu biznesowi wyższy poziom zaufania.

Czy regulamin musi być zgodny z prawem?

Oczywiście działając na rynkach zagranicznych, należy mieć świadomość, że koniecznym jest, aby regulamin sklepu internetowego oraz wszelkie inne dokumenty regulujące wzajemne stosunki stron muszą być przetłumaczone na język państwa, w którym prowadzona jest sprzedaż. Co więcej, należy je odpowiednio dostosować do przepisów prawa konsumenckiego obowiązującego w danym państwie. Oznacza to, że regulamin sprzedaży na niemieckim Amazonie będzie różnił się od regulaminu sprzedaży np. na Ebay.

Konsumenci w zdecydowanej większości będą stanowić główną grupę nabywców towarów sprzedawanych za pośrednictwem platform marketplace.

Zagrożenie blokadą konta sprzedażowego na marketplace

Prowadząc działalność handlową z wykorzystaniem platform marketplace należy pamiętać, że opracowywany przez nas regulamin sprzedaży do sklepu internetowego, określający prawa i obowiązki stron powinien być odpowiednio dostosowany do warunków wymaganych przez konkretną platformę. Jak zostało to już wspomniane, przedsiębiorca jest związany umową i regulaminem portalu, za pomocą którego świadczy swoje usługi. Każda z platform, z której może korzystać nasz biznes charakteryzuje się własną specyfiką i wymaganiami. Różne wymogi będą stawiane sprzedawcy przez platformę Amazon, Kaufland czy E-bay. W zależności od marketplace, z jakiego zamierzamy korzystać, regulamin sklepu internetowego powinien być odpowiednio do niej dostosowany.

Co istotne, jeśli przedsiębiorca nie uwzględni w regulaminie wspomnianych wymogów lub skopiuje go od innego użytkownika, dopuści się naruszenia zasad platformy, co niesie za sobą ryzyko blokady swojego konta. Tym samym, poprzez nieodpowiednie skonstruowanie regulaminu sklepu internetowego wystawia się na realne ryzyko utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy regulamin sklepu jest wiążący?

Odpowiednio sporządzony, kompleksowo regulujący prawa i obowiązki stron regulamin sklepu internetowego – również w sprzedaży na marketplace jak Amazon, Ebay czy Etsy, z którym konsument może się z łatwością zapoznać przed dokonaniem transakcji jest niezbędnym elementem Twojej firmy działającej w branży e-commerce. Zabezpieczenie interesów sprzedawcy i konsumenta regulaminem pozwoli nie tylko uniknąć ewentualnych sankcji za nierealizowane obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę powszechnie obowiązującym prawem, lecz także będzie realnie wpływał na zaufanie i retencję klientów.

Jeśli chcesz zagwarantować swojej firmie jak najbardziej szczegółowy, a jednocześnie przystępny w formie regulamin do sklepu internetowego, mimo dostępności różnego rodzaju wzorów i szablonów w Internecie, warto skonsultować treść Twojego regulaminu z profesjonalnym podmiotem, aby możliwie jak najbardziej dostosować go do potrzeb Twojego biznesu. Pamiętaj również, że regulaminy sklepów internetowych powinny być aktualizowane w związku ze zmianami przepisów. Kancelarie prawne opracowujące regulaminy zwykle oferują ich aktualizację w ramach usługi przygotowania regulaminów.

Co-founder at Rulity Consulting. Prawnik, specjalizujący się w prawie e-commerce. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). W ramach Rulity Consulting wspiera firmy z sektora e-commerce (od wchodzących na rynek start-upów po międzynarodowe korporacje), w ochronie swoich praw, a także ekspansji na rynki zagraniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry