REGULAMIN ZAKŁADKI „USŁUGI PARTNERÓW”

Preambuła

Witaj w naszym wspólnym świecie – świecie Smartbuyers, gdzie technologia spotyka się z biznesem, a Partnerzy stają się częścią naszej rosnącej społeczności. Cieszymy się, że jesteś z nami!

Strona internetowa Smartbuyers jest nie tylko stroną z usługami dot. biznesu e-commerce, ale również miejscem, gdzie Partnerzy mogą prezentować swoje unikalne wizytówki firm. Wiemy, jak ważne jest budowanie silnych relacji i wzajemne promowanie się w świecie online, dlatego stworzyliśmy specjalną zakładkę dla naszych Partnerów.

Celem tej zakładki jest tworzenie miejsca, w którym nasi Partnerzy mogą podzielić się informacjami o swoich firmach, produktach, usługach, a także osiągnięciach i planach na przyszłość. Chcemy, aby ta przestrzeń była dynamiczna, interaktywna i korzystna dla wszystkich stron – zarówno dla Partnerów, jak i dla użytkowników strony Smartbuyers.

Poniższy Regulamin jest niezbędnym dokumentem, który pomaga zrozumieć, jak działamy i jakie są zasady korzystania z funkcji Zakładki na Stronie Internetowej Smartbuyers. Pamiętaj, że zawsze dążymy do bycia transparentnymi i dostarczania jasnych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, efektywności i satysfakcji z korzystania z naszej strony internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu współpraca między nami będzie jeszcze bardziej owocna. Pamiętaj, że jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i wspierać Twój rozwój.

Zespół Smartbuyers

§ 1. Definicje

 1. Content PRO –rozszerzenie Wizytówki o dodatkowe treści, m. in. grafiki, infografiki, materiały video, a także treści umieszczone w Zakładce.
 2. Partner – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażająca wolę do stworzenia i umieszczenia Wizytówki w Zakładce lub korzystająca z usługi Wizytówki.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360).
 4. Konto – wirtualne konto Partnera na Stronie Internetowej.
 5. PayPal  serwis płatności        PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu (www.paypal.com).
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 8. Sklep – sklep internetowy Smartbuyers znajdujący się pod adresem: https://smartbuyers.pl/uslugi-online/.
 9. Smartbuyers – oznacza Smartbuyers Ltd Dublin, D02 XE80, 77 Lower Camden Street, IE9695146N.
 10. Strona – Partner lub Smartbuyers.
 11. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową pod adresem: https://smartbuyers.pl.
 12. Treści – wszelkie pochodzące od Smartbuyers lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, dokumenty, korespondencja, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 13. Umowa Prowadzenia Konta – umowa o świadczenie usługi elektronicznej przez Smartbuyers polegająca na prowadzeniu Konta dla Partnerów. Smartbuyers wyraźnie zastrzega, że utworzenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.
 14. Usługi – usługi świadczone przez Smartbuyers lub Współpracowników, w szczególności usługa stworzenia i umieszczenia bezpłatnej Wizytówki w Zakładce i usługi z nią powiązane.
 15. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 16. Ustawa o Prawach Autorskich – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 17. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 18. Współpracownik – pracownik zatrudniony lub osoba współpracująca ze Smartbuyers w pełni przygotowana merytorycznie w zakresie znajomości zagadnień dotyczących przedmiotu Zamówienia.
 19. Wizytówka – strona internetowa, do której prowadzi interaktywna ikona firmy w Zakładce, na której znajduje się treść graficzna, wideo lub opisowa przedstawiająca określoną firmę lub jej produkty.
 20. Zakładka – jest to zakładka “Usługi partnerów”, dostępna pod adresem: https://partnerzy.smartbuyers.pl, która podzielona jest na kategorie tematyczne.
 21. Zamówienie – składane przez Partnera za pośrednictwem Sklepu lub w wiadomości e-mail poprzez akceptację oferty i regulaminu, wysłanej na adres e-mail Smartbuyers;
 22. Słowa w liczbie mnogiej odnoszą się również do liczby pojedynczej i vice versa.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Zakładki Wizytówki na Stronie Internetowej Smartbuyers, warunki i zasady stworzenia i umieszczenia w Zakładce Wizytówki, a także prawa i obowiązki Smartbuyers i Partnera związane ze Stroną Internetową Smartbuyers i jej elementami.
 2. Partner oświadcza, że wszelkie dane i informacje przekazywane Smartbuyers w ramach świadczonych Usług są prawdziweą oraz nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, w sytuacji będzie działał w sprzeczności z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługa jest realizowana wyłącznie na potrzeby Partnera i nie może być sprzedana, używana ani wykorzystywana przez osoby trzecie.
 5. Inne kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczące zasad działania Strony Internetowej, Sklepu, rejestracji Konta i inne, znajdują się w regulaminie dostępnym pod adresem https://smartbuyers.pl/regulamin/

 

§ 3. Wizytówka

 1. Smartbuyers umożliwia stworzenie oraz umieszczenie Wizytówki w Zakładce.
 2. Rodzaje Wizytówek: a) Bezpłatna Wizytówka, b) Wizytówka z Content PRO.
 3. Złożenie Zamówienia na usługę Wizytówki odbywa się poprzez akceptację otrzymanej oferty i Regulaminu, w wiadomości e-mail o treści np. „wyrażam zgodę na stworzenie Wizytówki dla mojej firmy i akceptuję Regulamin” i wysłanej na adres w domenie Smartbuyers (biuro@smartbuyers.pl). Jeśli Partner zamiast bezpłatnej Wizytówki wybierze płatną Wizytówkę z Content PRO, Zamówienie dopiero zostanie skutecznie złożone po skutecznym opłaceniu Zamówienia. Zamówienie płatnej Wizytówki z Content PRO może być również złożone za pomocą Konta poprzez Sklep Smartbuyers przez Partnera pod adresem: https://smartbuyers.pl/produkt/r-01-wizytowka-firmy-content-pro/
 4. Partner ma prawo złożyć Zamówienie na dodatkowe płatne opcje reklamowe pod adresem: https://smartbuyers.pl/produkt/r-02-zamieszczenie-banera-reklamowego/, umożliwiające zamieszczenie specjalnych banerów reklamowych w Zakładce oraz możliwością wyboru lokalizacji specjalnego banera (górna, dolna lub lewa strona), a także określenia zasięgu wyświetlania baneru/banerów w ramach całej Zakładki.

 

§ 4. Warunki świadczenia Usług 

 1. Z Usług mogą korzystać Klienci będący:
  1. osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Usługi świadczone przez Smartbuyers, dostępne na Stronie Internetowej, są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i realizacja Umowy o Świadczenie Usług posiada dla nich charakter zawodowy;
  2. spółkami prawa handlowego;
  3. osobami prawnymi;
  4. jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

  W przypadku powyższych podmiotów należy wskazać dla Smartbuyers przedstawiciela lub reprezentanta.

 2. Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla konsumentów (w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta).
 3. W celu umieszczenia przez Smartbuyers bezpłatnej Wizytówki Partner powinien wysłać na adres e-mail Smartbuyers następujące Treści:
  1. Nazwę firmy,
  2. Minimum jedno zdjęcie (zalecana galeria zdjęć),
  3. Krótki (ok. 500 znaków) lub długi (ok. 2000 znaków) opis oferowanych przez Partnera usług,
  4. Link do strony internetowej Partnera, który będzie umieszczony w Wizytówce.
 4. Jeśli Partner zdecyduje się jednak na płatną Wizytówkę z Contentem PRO, to po jej opłaceniu, w celu umieszczenia przez Smartbuyers Wizytówki z Content PRO, Partner powinien wysłać na adres e-mail Smartbuyers następujące dane i Treści:
  1. Nazwę firmy,
  2. Minimum jedno zdjęcie (zalecana galeria zdjęć),
  3. Krótki (ok. 500 znaków) lub długi (ok. 2000 znaków) opis oferowanych przez Partnera usług,
  4. Link do strony internetowej Partnera, który będzie umieszczony w Wizytówce.
  5. Opcjonalnie w ramach Content PRO: dodatkowe treści, grafiki, infografiki oraz materiały video (np. link do filmiku umieszczonego w serwisie Youtube),
  6. Opcjonalnie: informacje o kodzie rabatowym wraz z jego procentową zniżką na usługi oferowane przez Partnera dla użytkowników Strony Internetowej. Wizytówka z Content PRO zostanie graficznie oznaczona udzieloną przez Partnera kwotą rabatu.
 5. Smartbuyers, po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, może stworzyć dedykowaną treść do Wizytówki Partnera. Realizacja Usługi następuje po indywidualnym uzgodnieniu z Partnerem.
 6. Po otrzymaniu od Partnera niezbędnych danych i treści dot. Wizytówki bezpłatnej lub Wizytówki z Content PRO, Smartbuyers przystąpi do realizacji złożonego Zamówienia (bezpłatnie albo za określoną opłatą np. w przypadku wyboru płatnej Wizytówki z Contentem PRO) na Wizytówkę w terminie określonym w wiadomości e-mail lub ofercie Usługi w Sklepie, jednakże:
  1. w przypadku zamówienia Wizytówki bezpłatnej – wymagane jest wyrażenie zgody w formie wiadomości e-mail na adres Smartbuyers umieszczenie Wizytówki, a także niniejszego Regulaminu;
  2. w przypadku zamówienia płatnych Usług związanych z Wizytówką (m. in. Wizytówka z Content PRO, specjalne banery reklamowe i inne płatne usługi), realizacja zamówienia Wizytówki rozpocznie się dopiero po:
   1.  wypełnieniu formularza rejestracyjnego Konta na Stronie Internetowej, akceptacji Regulaminu, pozytywnym przejściu weryfikacji adresu e-mail i statusu podatkowego oraz zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty na koncie Smartbuyers albo
   2. złożeniu pisemnego (w wiadomości e-mail na adres Smartbuyers) oświadczenia woli o przyjęciu oferty, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 7. W przypadku płatnej Wizytówki z Content PRO – brak płatności w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia powoduje anulowanie tego Zamówienia.
 8. Smartbuyers, po wyrażeniu powyższych zgód i skutecznym opłaceniu Zamówienia w przypadku płatnej Wizytówki z Content PRO, przesyła Partnerowi niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie również potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także załącznik w postaci niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie funkcjonalności Zakładki mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany według przemyślanej decyzji Smartbuyers w przypadku uzasadnionego interesu Smartbuyers (np. naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu).
 10. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Smartbuyers przysługuje prawo do anulowania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia powoduje zwrot wpłaconej kwoty przez Partnera za Zamówienie Partnera (w przypadku zapłaty za płatną Wizytówkę z Content PRO) na jego rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail do Smartbuyers oraz ewentualną korektę faktury VAT.

 

§ 5. Ceny i płatności za płatne Usługi

 1. Ceny zamieszczone w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto. W sytuacji wyboru płatnej Wizytówki z Content PRO podatek VAT będzie doliczony do Ceny przy składaniu Zamówienia automatycznie przed opłaceniem Zamówienia.
 2. W ramach Strony Internetowej i Sklepu metodą płatności dla Partnerów są płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal, bez konieczności zakładania w tym serwisie konta.
 3. W celu dokonania płatności Partner zostanie przekierowany na stronę internetową PayPal. Przed dokonaniem płatności Partner powinien każdorazowo zapoznać się i zaakceptować regulamin PayPal, określający warunki świadczenia usług przez PayPal. W przypadku wyboru płatnej Wizytówki z Content PRO Smartbuyers dokonuje rozliczeń z Partnerem na podstawie warunków ustalonych w Zamówieniu. Rozliczenie niektórych płatnych Usług związanych z Wizytówką następuje w odstępie 3-miesięcznym, półrocznym lub rocznym. Szczegóły zawarte zostały w opisie Usługi w Sklepie lub wiadomości e-mail.
 4. Wysokości opłat za dodatkowo płatne Usługi (np. za płatną Wizytówkę z Content PRO) są określone w Sklepie przy ofercie określonej Wizytówki lub wiadomości e-mail. Smartbuyers zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat np. za płatną Wizytówkę z Content PRO (nie dotyczy bezpłatnej Wizytówki).
 5. W sytuacji wyboru płatnej Wizytówki z Content PRO brak wpłaty na rzecz Smartbuyers przez Partnera uprzednio wskazanej przez Smartbuyers opłaty w wysokości wynikającej z ceny umieszczonej przy określonej płatnej Usłudze w Sklepie lub wiadomości e-mail albo należnej dla Smartbuyers na podstawie faktury VAT (nie dotyczy bezpłatnej Wizytówki), skutkuje niemożliwością umieszczenia Wizytówki z Contentem PRO w Zakładce albo zawieszeniem wyświetlania Wizytówki z Contentem PRO w Zakładce do czasu zaksięgowania należnej opłaty przez Smartbuyers.
 6. Zaksięgowanie należnej opłaty obliguje Smartbuyers do bezzwłocznej realizacji Zamówienia lub wznowienia wyświetlania Wizytówki w Zakładce, ale nie wcześniej niż 5 dni roboczych od zaksięgowania ww. kwoty przez Smartbuyers (nie dotyczy bezpłatnej Wizytówki).
 7. W przypadku wyboru płatnej Wizytówki z Content PRO Partner wraz z akceptacją Regulaminu akceptuje możliwość wystawiania i przesyłania przez Smartbuyers faktur VAT (oraz faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta lub na który została wysłana oferta Usług. Za chwilę otrzymania faktury VAT przez Partnera uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą VAT na adres e-mail Partnera. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Partnera.

§ 6. Prawa autorskie

 1. W celu uniknięcia błędnej interpretacji oraz wątpliwości, na podstawie Ustawy o Prawach Autorskich, właścicielem praw autorskich oraz związanych z nimi praw zależnych do Zakładki, Sklepu oraz powstałych przy świadczeniu Usług utworów pozostaje Smartbuyers. Nazwa Strony Internetowej, jej koncepcji, wyglądu graficznego, znaku towarowego oraz bazy danych są własnością Smartbuyers.
 2. Nie można bez zgody Smartbuyers wykorzystywać, kopiować, modyfikować Zakładki lub Sklepu, Treści ani jakichkolwiek utworów będących częścią Zakładki, Sklepu lub Treści.
 3. Smartbuyers oświadcza, iż efekt wykonania Usługi może mieć charakter indywidualnej myśli twórczej i stanowić utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Autorskich.
 4. Część danych zamieszczonych w zamówionych Usługach Sklepu mogą być chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze Smartbuyers i są wykorzystywane przez Smartbuyers na podstawie licencji darmowych lub uzyskanych przez Smartbuyers od osób trzecich lub Partnera.
 5. Wysyłając Treści do Smartbuyers (w szczególności Treści graficzne) Partner udziela Smartbuyers niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej licencji w zakresie Treści oraz związanych z nimi praw zależnych na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak:
  1. utrwalane przez wykonanie kopii plików tworzących utwór, jak również wydruk,
  2. zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera,
  4. wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej,
  5. wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa,
  6. wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie utworu w bazach danych, wykorzystania utworu w celu promocji działalności Partnera,
  7. przeglądanie zawartości, co jest równoznaczne z zwielokrotnianiem utworu w pamięci komputera;
  8. publiczne odtwarzanie (np. na rzutniku multimedialnym podczas konferencji); publiczne udostępniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  9. innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o Prawach Autorskich.
 1. Smartbuyers jest uprawniona do wykorzystywania Treści jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Smartbuyers nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru Treści.
 2. Partner upoważnia Smartbuyers do wykorzystywania Treści we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Smartbuyers, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Partnera wynagrodzenia. Smartbuyers nie jest zobowiązana do rozpoczęcia korzystania z utworu w określonym terminie.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości Partner potwierdza, że wynagrodzenie należne na podstawie udzielenia licencji pokrywa także wszelkie obecne lub przyszłe roszczenia Partnera dotyczące wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na rzecz Smartbuyers.
 4. Partner poprzez zamieszczenie Treści zapewnia, że jest on wyłącznym autorem Treści lub przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych lub posiada licencję niewyłączną do Treści oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.

 

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Smartbuyers nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Treści dostarczonych przez Partnerów dla Smartbuyers oraz za szkody wynikłe z korzystania z Treści, jeśli Treści te będą posiadały wady fizyczne lub prawne (np. brak prawa do używania Treści przez Partnera).
 2. Smartbuyers w ramach świadczonych Usług podejmuje działania w celu promocji Partnera, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wyniki sprzedaży Partnera, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Partnera, a także osoby trzecie w związku z nieprawidłowym lub bezprawnym korzystaniem z Usług Smartbuyers.
 3. Smartbuyers nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług (np. awaria Zakładki) wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (np. atak hakerski). Smartbuyers będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na Stronie Internetowej.
 4. W przypadku skierowania przez podmiot władzy publicznej lub osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych lub publicznoprawnych przeciwko Smartbuyers, związanych z Treściami Partnera lub działalnością Partnera w ramach nieprawidłowego lub bezprawnego korzystania ze Sklepu, Zakładki lub Wizytówki, Partner ma obowiązek:
  1. zwolnić Smartbuyers z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, kosztów, grzywien lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia prawa lub dóbr osób trzecich,
  2. pokryć poniesione przez Smartbuyers koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
  3. pokryć koszty poniesione przez Smartbuyers w związku z podniesieniem przez osobę trzecią lub podmiot władzy publicznej powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.
 5. Smartbuyers ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8. Zgłaszanie uwag do Zamówienia i spory

 1. Partner ma prawo do zgłoszenia uwag do Zamówienia dotyczących Usług sprzedanych przez Smartbuyers, w terminie do 14 dni od daty zrealizowania i dostarczenia Zamówienia, pisemnie wiadomością e-mail na adres: biuro@smartbuyers.pl. Aby skutecznie zgłosić uwagi, w wiadomości należy podać następujące dane: numer zamówienia, numer faktury VAT oraz nazwę Usługi oraz szczegółowy opis czego dotyczy zgłoszenie.
 2. Powyższy ustęp nie dotyczy reklamacji związanych z płatnościami, w takim przypadku reklamacje należy składać w sposób właściwy dla PayPal.
 3. W przypadku uwag związanych z Usługami świadczonymi przez Współpracowników Smartbuyers ogranicza ich odpowiedzialność oraz ponosi odpowiedzialność za jakość Usług świadczonych przez swoich Współpracowników jak za własne działania.
 4. W przypadku sporów związanych z Usługami, Smartbuyers oraz Klienci zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozwiązania konfliktu w drodze wiadomości e-mail. Partnerowi przysługuje prawo do rozwiązania sporu drogą polubowną w ciągu 60 dni od dnia zgłoszenia uwag. W przypadku braku porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Smartbuyers. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Smartbuyers z tytułu rękojmi wobec Partnera będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

 

§ 9. Rozwiązanie umowy

 1. Partnerowi przysługuje prawo do odstąpienia od Usługi bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia kwota zapłacona za płatne Zamówienie (np. płatna Wizytówka z Content PRO) zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek bankowy podany przez Partnera w wiadomości e-mail do Smartbuyers.

 

§ 10. Newsletter

 1. Partner, akceptując niniejszy Regulamin, udziela zgody na usługę newsletter’u (dalej zwana: „Newsletter”).
 2. W ramach Newsletter’u Smartbuyers Ltd. będzie wysyłał informacje handlowe dla celów i w związku z marketingiem bezpośrednim, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Partnera adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa Newsletter’u świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, aż do momentu rezygnacji przez Partnera z usługi Newsletter’u lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi przez Smartbuyers Ltd., co może nastąpić w każdym czasie.
 3. Wiadomości wysłane w ramach Newsletter’u zawierają informacje na temat oferowanych przez Smartbuyers Usług, jak również wiadomości informacyjne na temat usług Smartbuyers oraz innych wydarzeń w branży e-commerce.
 4. Wysyłanie do Partnera Newsletter’u w wiadomości e-mail uzależnione jest od podania danych w formie adresu e-mail przez Partnera, a korzystanie z niniejszej usługi jest uzależnione od aktywnego konta na poczcie elektronicznej oraz spełnienia wymagań technicznych, określonych w § 5 regulaminu Sklepu, dostępnego pod adresem https://smartbuyers.pl/regulamin/
 5. Każda z wysłanych wiadomości w ramach Newsletter’u będzie dodatkowo opatrzona w następujące informacje:
  1. dane nadawcy wiadomości;
  2. temat określający treść przesłanej wiadomości e-mail w ramach Newsletter’u;
  3. link do strony internetowej, za pośrednictwem którego Partner ma możliwość rezygnacji z Newsletter’u.
 6. Partner ma możliwość zrezygnowania z Newsletter’u w każdej chwili bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, poprzez kliknięcie linku dołączanego w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newsletter’u. Zaprzestanie wysyłania Newsletter’u na podany adres poczty elektronicznej następuje niezwłocznie.
 7. Uwagi dotyczące Newsletter’u można zgłosić pisemnie, poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Smartbuyers. Rozpatrzenie wskazanych uwag do Newsletter’a oraz udzielenie odpowiedzi przez Smartbuyers nastąpi niezwłocznie. Partner zostanie poinformowany przez Smartbuyers zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu określonym w niniejszym postanowieniu.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. W celu prawidłowego świadczenia Usług przez Smartbuyers, zabezpieczenia prawnego interesu Partnera oraz Smartbuyers, Smartbuyers gromadzi i przetwarza dane osobowe Partnerów.
 2. Smartbuyers zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w polityce prywatności, opublikowanej na stronie https://smartbuyers.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Zakres, cele, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych oraz inne informacje wymagane przez RODO zostały określone w polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Smartbuyers oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Partnerów i przetwarza je zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, na co Partner wyraża zgodę akceptując Regulamin.
 5. Podanie określonych danych osobowych w formularzu rejestracji Konta i Zamówienia oraz w wiadomości e-mail przez Partnerów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego złożenia Zamówienia.
 6. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu naruszającego dane osobowe w zakresie Usług i Strony Internetowej Partner w pierwszej kolejności powinien niezwłocznie powiadomić Smartbuyers.

  § 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.07 2023.
 2. Smartbuyers zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, w przypadku uzasadnionego interesu Smartbuyers.
 3. Smartbuyers jest zobowiązana do powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu na Stronie Internetowej na co najmniej 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres o którym mowa w poprzednim ustępie Regulaminu może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem poprzedniego ustępu.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Klienci mogą złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Prowadzenia Konta dla Smartbuyers.
 7. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Partnerów, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Partnerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 8. Smartbuyers zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania opinii wystawionych w Sklepie pod ofertą określonej Usługi w zakładce „Opinie, w szczególności gdy opinia jest o charakterze bezprawnym, m. in. gdy zawiera treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób i innych podobnych. Prawo do pozostawienia opinii przysługuje tylko zarejestrowanym Partnerom oraz innym użytkownikom posiadającym Konto, którzy złożyli bezpłatne lub płatne Zamówienie.
 9. Smartbuyers zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw, roszczeń i obowiązków związanych ze Stroną bez zgody Partnera.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości, Partner kontynuując korzystanie ze Sklepu oraz Strony Internetowej po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 11. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Przewiń do góry