producent opakowanie recykling

Wszystkie polskie firmy sprzedające online do Niemiec i Francji powinny być zarejestrowane w systemie niemieckim i francuskim oraz płacić „podatek śmieciowy”

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email
Potrzebujesz pomocy w sprzedaży na Amazon?

Wszystkich zainteresowanych wsparciem w rejestracji LUCID zapraszamy do kontaktu 

LUCID Niemcy & UIN Francja

Sprzedaż na Amazon, szczególnie na rynku niemieckim i francuskim, może wymagać dodatkowych zgód lub pozwoleń. W przypadku rynku DE – sprzedaż na Amazon nie jest możliwa bez rejestracji numeru LUCID. Na rynku francuskim natomiast sprzedaż jest możliwa, jednak sprzedawców obowiązują dodatkowe opłaty związane z tzw. „podatkiem śmieciowym”.

Obsługa konta Amazon oferowana przez naszą firmę obejmuje zarówno rejestrację numeru LUCID (rynek niemiecki), jak i numeru UIN (rynek francuski).

W całej Europie producent bierze odpowiedzialność za opakowanie produktu, który sprzedaje. Jest to powodowane przede wszystkim koniecznością ograniczenia odpadów opakowaniowych, ale także optymalizacją ponownego ich użycia. W Niemczech realizacja tego obowiązku jest zawarta w Verpackungsgesetz (Ustawie o opakowaniach).

Zamów usługę w naszym sklepie

Ochrona środowiska w Europie

W Europie opakowania produktów podlegają tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Oznacza to, że wprowadzając na rynek zapakowane towary, to właśnie po stronie producenta leży odpowiedzialność za to, aby opakowanie w jak najmniejszym stopniu szkodziło środowisku. Dlaczego jest to tak ważne?

Spójrzmy na zmiany, które społeczeństwo przeszło w ostatnich latach:

 • Gwałtowny wzrost sprzedaży internetowej
 • Gwałtowny wzrost sprzedaży na wynos (np. kawa na wynos)
 • Wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych
 • Większa liczba pracujących rodziców (więcej przetworzonej żywności i gotowych posiłków)

To tylko część z powodów, które doprowadziły do wyraźnego wzrostu wykorzystania opakowań. Skutkiem takiej sytuacji jest konieczność osiągnięcia zgodności z niemieckimi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Jeśli więc polski sprzedawca na Amazonie korzysta z modelu FBA i wysyła swoje towary na przykład do Niemiec – jest zobowiązany do spełnienia tych wymagań. To jest jednak tylko jeden z przykładów, ostatecznie bowiem ustawa obejmuje wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą na rynku niemieckim. LUCID jest wymagany przy jakiejkolwiek sprzedaży do Niemiec, co wynika z przepisów prawa niemieckiego. W praktyce dotyczy to zarówno samodzielnych sklepów online, jak i sprzedawców na marketplace’ach.

Problem zaczyna się już w momencie produkcji

Ślad ekologiczny pakowanych towarów jest na ogół znacznie większy niż samego opakowania. Wzrosły również wymagania dotyczące opakowań. Zgodnie z zasadą zapobiegania, celem opakowania jest znaczne wydłużenie trwałości produktów. Jednak to właśnie ta kwestia prowadzi obecnie do sytuacji, w których okazjonalnie stosuje się opakowania tylko częściowo nadające się do recyklingu lub takie, które nie mogą zostać poddane recyklingowi wysokiej jakości (np. ze względu na zastosowanie powłok barierowych). Innym przykładem są małe opakowania jednorazowe, które zapobiegają marnowaniu żywności, ale zwiększają wykorzystanie opakowań i prowadzą do wzrostu liczby jednostek opakowaniowych. Te sprzeczne cele ekologiczne tylko uwydatniają złożoność problemu.

Rozwiązaniem jest recykling

recykling opakowań

Z tego powodu tym ważniejsze jest, aby w sytuacjach, w których nie można zapobiec stosowaniu opakowań, takie opakowania nadawały się do ponownego użycia lub wysokiej jakości recyklingu. Odpowiedzialność producenta musi być ustrukturyzowana kompleksowo. Należy zaangażować cały łańcuch wartości oraz zadbać o edukację konsumentów. Aby to urzeczywistnić, konieczne jest wyznaczenie i osiągnięcie wysokich celów ilościowych i jakościowych. To właśnie ma wprowadzić w życie Verpackungsgesetz (ustawa o opakowaniach) z dnia 12 lipca 2017 r.

Obowiązkowa rejestracja w niemieckich systemach

W Niemczech odpowiedzialność producenta za rejestrację przejmuje Zentrale Stelle Verpackungsregister (Centralny Rejestr Opakowań – ZSVR).  ZSVR zapewnia transparentność i legalność całego procesu rejestracji oraz upublicznia i raportuje informacje dotyczące zarejestrowanych firm.

Dodatkowo ZSVR monitoruje dalsze cele ekologiczne, takie jak m.in. przestrzeganie limitów recyklingu czy udzielanie wsparcia finansowego na promowanie bardziej zrównoważonych opakowań produktów.

Zentrale Stelle Verpackungsregister prowadzi platformę internetową LUCID, która służy wdrażaniu Ustawy o opakowaniach.

Udział w systemie ZSVR

Producenci muszą zapewnić odzysk każdego opakowania, które podlega uczestnictwu w systemie. W tym celu zawierają umowę z systemem. To nic nowego. Obowiązek zapłaty przez producenta jest wczesną zachętą do zapobiegania pakowaniu. Ci, którzy wprowadzają na niemiecki rynek mniej opakowań, muszą oczywiście poświęcać mniej środków finansowych na przejęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za swoje produkty.

W przeszłości sprawdzało się to dobrze, przynajmniej w przypadku tych, którzy faktycznie wypełnili ten obowiązek. Odnotowano jednak wysoki odsetek gapowiczów – szczególnie w obszarach, w których odnotowano wysoki wzrost wykorzystania opakowań.

Rejestracja, raportowanie danych i standardy administrowane przez ZSVR

 • Strony odpowiedzialne za produkty zostaną zarejestrowane w Rejestrze Opakowań LUCID, aby każdy mógł zobaczyć, kim są.
 • Przepisy administracyjne ZSVR zawierają prawnie określone definicje obowiązków, które w ten sposób są jednakowo zdefiniowane dla wszystkich.
 • Scentralizowana baza danych umożliwia ZSVR przejrzyste sprawdzanie, czy wszystkie zaangażowane strony prawidłowo zgłosiły swoje wolumeny.

Miejmy nadzieję, że wkrótce wszyscy producenci/dystrybutorzy odniosą korzyści z ekologicznego efektu zachęty stworzonego poprzez uczestnictwo w systemie.

Obliczanie udziału w rynku przez ZSVR

Systemy muszą również zgłaszać swoje wolumeny do ZSVR, aby ich koszty dokładnie odpowiadały wielkości ich uczestnictwa. Stwarza to równe szanse między systemami. Zasady są ustalane przez ZSVR w porozumieniu z niemieckim Federalnym Urzędem Antymonopolowym.

Cele recyklingu

recykling plastiku

Limity docelowe odzyskiwania są podnoszone do punktu, w którym ich osiągnięcie będzie możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie zaangażowane strony podejmą wspólny wysiłek. Na każdym etapie łańcucha wartości wymagane będą środki. ZSVR będzie monitorować cele recyklingu, aby zapewnić przejrzystość również w tym zakresie. To ogromny impuls dla sektora ochrony środowiska w Niemczech – konieczne jest opracowanie nowej technologii, która jest pilnie potrzebna na całym świecie.

Projekt opakowania przyjazny dla recyklingu

Każdego roku ZSVR opracowuje i publikuje minimalny standard mierzący, na ile projekt opakowania jest przyjazny dla recyklingu. Wykorzystując to jako podstawę, systemy muszą następnie tworzyć zachęty finansowe, aby zachęcać do zrównoważonego projektowania opakowań. Takie postępowanie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokich limitów docelowych w perspektywie długoterminowej, a także dla osiągnięcia celów Verpackungsgesetz. Wzmacniane są bowiem bodźce ekologiczne tworzone przez opłaty za uczestnictwo w systemie.

Zarejestruj się, jeśli jesteś producentem sprzedającym do Niemiec

Jeśli jesteś stroną, która wprowadza na rynek niemiecki opakowania objęte uczestnictwem w systemie na zasadach komercyjnych, musisz zarejestrować się w Rejestrze Opakowań LUCID. Jesteś również zobowiązany do przesyłania raportów danych dotyczących wielkości opakowań. Za każdym razem, gdy zgłaszasz wolumeny do (podwójnego) systemu, musisz zgłosić te same informacje do rejestru opakowań LUCID. Dotyczy to również zawierania umowy z systemem.

Verpackungsgesetz używa zbiorczego terminu „producent” w odniesieniu do pierwszych zobowiązanych dystrybutorów: producentów, sprzedawców detalicznych, importerów, sprzedawców internetowych i firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, dystrybutorów, innych początkowych dystrybutorów itp. Producenci są zobowiązani do rejestracji oraz do składania raportów danych.

Obowiązki w zakresie opakowań:

 1. Rejestracja w LUCID oraz raportowanie ilości (bezpłatne). Zobacz naszą ofertę: Rejestracja LUCID
 2. Podpisanie umowy z organizacją odzysku oraz raportowanie ilości (opłaty uzależnione od ilości opakowań i ich frakcji materiałów):

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami pieniężnymi lub zakazem dystrybucji w Niemczech. Brak posiadania umowy z organizacją odzysku grozi karą do 200 000 EUR za każdy artykuł.

Uczestnicząc w dualnym systemie spełniasz wszystkie swoje wymagania jako producent lub dystrybutor zgodnie z niemiecką ustawą o opakowaniach w zgodnej z prawem, wygodnej formie i korzystasz z licznych zalet, które ZSVR może Ci zaoferować jako dostawca innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji w systemach niemieckich skontaktuj się z nami, a wesprzemy Cię w całym procesie ->  Kontakt

Jednocześnie zachęcamy do darmowej rejestracji na naszej nowej Platformie B2B V2R, która umożliwia sprzedaż na globalnych marketplace’ach bez konieczności posiadania konta sprzedażowego!

AKTUALIZACJA 2022

Zmiany dla sprzedawców we Francji i Niemczech obowiązujące od 2022 roku

Od 2022 roku, jeśli sprzedajesz swoje produkty we Francji i/lub Niemczech, Amazon jest prawnie zobowiązany do potwierdzenia, że spełniasz wymagania Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR) dla danego kraju (dotyczy to wszystkich sprzedawców, niezależnie od kanału wysyłki). W związku z tym Amazon poprosi o podanie numeru rejestracyjnego (numerów rejestracyjnych) i potwierdzi jego (ich) poprawność.

Kliknij łącze do portalu zgodności z EPR w Seller Central, aby przesłać numer(y) rejestracyjny(e): Portal zgodności z przepisami EPR.

Co się stanie, jeśli nie będziesz w stanie udowodnić Amazonowi zgodności z przepisami EPR?

 

Niemcy

Zgodnie z prawem, Amazon jest zobowiązany do zawieszenia ofert w kategoriach produktów EPR, które nie spełniają wymogów.

 • Opakowania, zarówno opakowania pierwotne (opakowania produktów), jak i opakowania wtórne (opakowania wysyłkowe) – wszystkie oferty od 1 lipca 2022 r.
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE)* – wszystkie oferty wchodzące w zakres EEE począwszy od 1 stycznia 2023 r.

*Smartbuyers LTD nie świadczy usług wsparcia w zakresie rejestracji numerów LUCID dla produktów z kat. sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Francja

Od stycznia 2022 r., jeśli sprzedajesz towary objęte EPR na stronie amazon.fr klientom posiadającym adres dostawy we Francji, ale nie podasz Amazonowi odpowiednich ważnych numerów rejestracyjnych tych produktów, Amazon automatycznie uiści w Twoim imieniu stosowne opłaty środowiskowe na rzecz odpowiedniej Organizacji Odpowiedzialności Producentów (PRO) i wystawi Ci fakturę na te kwoty. W zależności od kategorii EPR, Amazon będzie dokonywać płatności w Twoim imieniu na koniec każdego kwartału lub na koniec roku.

Zarejestruj się, jeśli jesteś producentem sprzedającym do Francji

We Francji Amazon wymaga podania numeru UIN (ang. unique identification number) jako dowodu zgodności. Aby uzyskać numer UIN, należy zarejestrować się w odpowiednich Organizacjach Odpowiedzialności Producentów, w zależności od kategorii (patrz tabela poniżej). Od stycznia 2022 r. numery UIN są generowane automatycznie dla wszystkich zarejestrowanych sprzedawców i są dostępne za pośrednictwem portalu Organizacji Odpowiedzialności Producentów. W tabeli niżej znajduje się lista programów w podziale na kategorie.

Następnie trzeba będzie udostępnić te numery UIN Amazonowi za pośrednictwem witryny Seller Central. Możesz dodać swój numer UIN jako dowód zgodności dla wszystkich swoich kategorii produktów EPR do Portalu zgodności EPR w Seller Central.

Aby dodać swój(e) niepowtarzalny(e) numer(y) identyfikacyjny(e) w celu rozszerzenia odpowiedzialności producenta:

 1. Przejdź do Portalu zgodności z przepisami EPR.
 2. Kliknij kraj, dla którego chcesz dodać niepowtarzalny numer identyfikacyjny. W tym przypadku należy kliknąć przycisk „Francja”.
 3. Wprowadź numer rejestracyjny (UIN we Francji) (np.: FR123456_00WXYZ).
 4. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).
 5. Powtórz czynności dla wszystkich kategorii produktów, których to dotyczy.

Kategorie EPR i Organizacje Odpowiedzialności Producenta przedstawiono w poniższej tabeli:

#

Kategorie EPR

Opis Przykłady

Organizacje Odpowiedzialności Producenta (PRO)

1 Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE)* Odpady generowane przez sprzęt elektryczny i elektroniczny Artykuły gospodarstwa domowego, lampy, gaśnice i produkty elektroniczne do użytku profesjonalnego https://www.ecosystem.eco

https://www.ecologic-france.com

https://www.soren.eco/ (tylko fotowoltaiczne panele słoneczne)

2 Baterie Zużyte baterie i akumulatory (akumulatory) Akumulatory przenośne, samochodowe i przemysłowe https://www.corepile.fr/

https://www.screlec.fr/

3 Opakowania 1 Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych Kartony i opakowania produktów (np. pudełka na zabawki), pudełka wysyłkowe, etykiety wysyłkowe, taśma itp. https://www.citeo.com

https://www.leko-organisme.fr

https://www.adelphe.fr/

4 Papier do drukowania Odpady generowane przez zadrukowany papier Elementy drukowane, takie jak instrukcje obsługi, fototapety, bony upominkowe, wkładki reklamowe https://www.citeo.com
5 Meble Odpady spowodowane przez części mebli Meble domowe i komercyjne https://www.eco-mobilier.fr

https://www.valdelia.org

6 Tekstylia Tekstylia, bielizna domowa, buty itp. Tekstylia odzieżowe, bielizna domowa i obuwie https://refashion.fr/pro/fr
7 Opony Odpady spowodowane przez opony Opony samochodowe, ciągnikowe i ciężkie do użytku cywilnego http://www.gie-frp.com

https://aliapur.fr

8 Środki chemiczne Odpady chemiczne z gospodarstw domowych Klej, farba, lakier samochodowy, aceton, wazelina, mastyk https://www.ecodds.com/
9 Medyczne urządzenia do przekłuwania do samodzielnego leczenia Odpady generowane przez urządzenia do przekłuwania używane przez pacjenta do samoleczenia Igły, mikroperfuzja, cewniki, wstrzykiwacz z wysuwaną igłą https://www.dastri.fr/

1. Obowiązki związane z OPAKOWANIEM: We Francji odpowiadasz zarówno za opakowanie podstawowe, jak i opakowanie wtórne.

*Smartbuyers LTD nie świadczy usług wsparcia w zakresie rejestracji numerów UIN dla produktów z kat. sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Pełny komunikat na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) odnośnie sprzedaży do Niemiec i Francji znajdziesz w Seller Central.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji w systemach francuskich skontaktuj się z nami, a wesprzemy Cię w całym procesie ->  Kontakt

Pamiętaj o obowiązku raportowania do LUCID

W samym LUCID co roku należy złożyć 2 raporty:

 1. Estymację ilości (na rok 2023 powinna zostać złożona do 31.12.2022)
 2. Raport z faktycznymi ilościami (za rok 2022 powinien zostać złożony do dnia 15.05.2023)

Jeżeli są rozbieżności pomiędzy estymacją a faktycznymi ilościami to należy dokupić dodatkową licencję.

Jeżeli chodzi o rozliczenie w firmie recyklingowej to jego forma jest zależna od operatora. U niektórych wystarczy zakupić licencję raz do roku, u innych natomiast – wymagane jest również składanie raportów (tak jak do LUCID).

Jeśli potrzebujesz wsparcia z zakresu obsługi raportowania do LUCID lub firm recyklingowych – skontaktuj się z nami.

Ponad 7-letnie doświadczenie w branży e-commerce ze specjalizacją w content marketingu i marketingu afiliacyjnym, a od 3 lat również współpracująca i tworząca projekty z zakresu sprzedaży na Amazon. Zawodowo zajmuje się m.in. content writingiem, prowadzeniem projektów e-commerce, układaniem szablonów stron sprzedażowych, podnoszeniem efektywności działań sprzedażowo-marketingowych oraz analizą rynku. Po godzinach redaktorka i korektorka treści literackiej i pozaliterackiej. Prywatnie miłośniczka Warszawy, zakupów online i dobrego jedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry