ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej a sprzedaż na Amazon – prawo i przepisy

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email
Potrzebujesz pomocy w sprzedaży na Amazon?

Jeśli jesteś sprzedawcą na Amazon, doskonale wiesz, że ochrona własności intelektualnej to zagadnienie, na które musisz zwracać szczególną uwagę. Tym bardziej, że przepisy i regulaminy dotyczące własności intelektualnej i ich ochrony na Amazon ulegają ciągłym zmianom. Innowacyjność i czujność są zatem kluczowe dla sukcesu Twojego biznesu.

Polityka Amazon w zakresie własności intelektualnej zmienia się dość dynamicznie, powodując konieczność dostosowywania do niej naszej działalności na bieżąco. Istnieją jednak pewne niezmiennie podstawy, które mogą pomóc w rozwoju Twojej marki, zwiększeniu sprzedaży, i egzekwowaniu swoich praw, a także pozwolą uniknąć niechcianych problemów. Kluczowym jest zrozumienie polityki własności intelektualnej – w tym artykule dzielimy się wszystkim, co jako sprzedawca powinieneś wiedzieć o własności intelektualnej na Amazon.

Własność intelektualna na Amazon – o czym musisz pamiętać?

Podchodząc do tematu własności intelektualnej na platformie Amazon, należy mieć na uwadze dwa zagadnienia: jak nie naruszyć praw osób trzecich? Czyli jak unikać naruszeń patentów, znaków towarowych i praw autorskich oraz jak chronić własne prawa? Posiadanie bowiem własnych praw podlegających ochronie (takich jak np. patent czy wzór przemysłowy) może pomóc w ochronie ofert, a nawet zwiększyć wartość naszego biznesu.

Skąd jednak wiedzieć, czy sprzedając dany towar narusza się patent, znak towarowy lub prawa autorskie i kiedy można chronić swoje prawa?

Najłatwiej i najbardziej efektywnie można zrozumieć te kwestie poprzez przyswojenie czterech podstawowych filarów własności intelektualnej, jakie pojawiają się na Amazon.

Cztery filary własności intelektualnej – znak towarowy, prawa autorskie, wzory przemysłowe i patenty

Znaki towarowe (trademarks)

Chociaż jest to prawdopodobnie najbardziej znana kategoria własności intelektualnej, warto mieć na uwadze szczególną politykę Amazon w zakresie znaków towarowych i zapamiętać najważniejsze informacje na ich temat, by uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Znaki towarowe chronią nazwy marek, bądź logo, które są wykorzystywane do sprzedaży produktów lub usług. Podczas rejestracji znaku towarowego, rejestruje się go w ramach określonej klasy (takiej jak np. odzież lub elektronika), czyli w odniesieniu do określonego rodzaju produktu, bądź usługi. Działając jako sprzedawca na Amazon masz styczność ze znakami towarowymi, wybierając nazwę, logo lub hasło swojej marki lub sklepu (storefront) na platformie.

Posiadanie znaku towarowego jest szczególnie ważne dla sprzedawców na Amazon, ponieważ jest to jedyny sposób na uzyskanie dostępu do programu Brand Registry, który znacząco wpływa na tworzenie i ochronę naszej oferty oraz możliwości egzekwowania praw z tytułu własności intelektualnej.

Choć złożenie wniosku i proces rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie może być czasochłonny, w programie Brand Registry możesz zarejestrować swoją markę już po złożeniu wniosku i, co do zasady, niezwłocznie korzystać ze związanych z nim przywilejów.

Należy jednak pamiętać, że nazwa lub logo marki, które ma być wykorzystane w Twoim sklepie nie może być zbyt podobne do innego znaku towarowego już zarejestrowanego w danej klasie. Najlepszym sposobem na uniknięcie odrzucenia naszego wniosku podczas próby rejestracji znaku towarowego jest przeprowadzenie dokładnego wyszukiwania dostępności przed złożeniem wniosku i rozpoczęciem używania go na swoich produktach. Nie warto również narażać się na wysokie koszty i wchodzić w fazę produkcji, nie wiedząc o potencjalnych problemach z nazwą marki. To właśnie w tego rodzaju przypadkach dochodzi do większości naruszeń znaków towarowych Amazon oraz ich zgłoszeń.

Prawa autorskie (copyrights)

Prawa autorskie chronią zdjęcia, teksty i projekty graficzne. W przeciwieństwie do innych form własności intelektualnej na Amazon, gdzie rejestracja jest obowiązkowa, aby móc skorzystać z ochrony, nie jest konieczne dokonanie formalnej rejestracji. Z prawami autorskimi nasz biznes może mieć do czynienia w przypadku tekstu lub zdjęć/obrazów zamieszczonych na naszej aukcji, czy też na opakowaniu lub instrukcji obsługi sprzedawanego produktu.

Należy mieć na uwadze, że nie można używać jakichkolwiek zdjęć lub tekstów, których sami nie jesteśmy autorami lecz takich, co do których przysługują nam prawa autorskie np. na gruncie umowy zawartej z grafikiem czy fotografem.

Aby uniknąć naruszeń praw autorskich, wystarczy najczęściej wykluczenie jakichkolwiek plagiatów z naszego przedsiębiorstwa – nie warto używać cudzych tekstów, zdjęć czy projektów graficznych. Konsekwencje mogą być bowiem surowe, a autentyczność i oryginalność zdecydowanie wyróżni nasz Twój towar lub usługę wśród innych sprzedawców.

Wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy służy do ochrony wyglądu zewnętrznego danego produktu, jego designu. Doskonałym przykładem wzoru przemysłowego jest choćby kształt butelki popularnego napoju gazowanego o czarnym kolorze. Ochronę prawną wzoru przemysłowego w Polsce uzyskać można dokonując rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie, złożeniu i opłaceniu dedykowanego wniosku. Chcąc zarejestrować przedmiot sprzedaży jako wzór przemysłowy należy pamiętać, że musi cechować się on nowością oraz indywidualnym charakterem nadanym mu przez cechy określające jego wygląd – np. kształt, materiał czy fakturę.

W jaki sposób jednak posiadanie prawa ochronnego na wzór przemysłowy może wpłynąć na jakość sprzedaży na Amazon?

Przede wszystkim, sprzedawca zyskuje wyłączne prawo korzystania z zarejestrowanego przez siebie wzoru, co skutecznie pozwala zwalczać nieuczciwą konkurencję, wykorzystującą wizualne podobieństwo towarów o zbliżonych właściwościach.

Jako uprawniony do korzystania z ochrony wzoru przemysłowego, sprzedawca może również dużo skuteczniej egzekwować przysługujące mu prawa – zarówno w ewentualnym konflikcie na gruncie wewnętrznej polityki Amazon, jak i na drodze sądowej.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że większość firm, które zaprojektowały unikalny w swoim wyglądzie produkt dąży do zabezpieczenia go za pomocą rejestracji wzoru przemysłowego. Oczywiście najlepszym sposobem na uniknięcie takiego naruszenia, byłoby zaprojektowanie własnego produktu lub przynajmniej znacząca zmiana projektu. Koniecznym może być wykonanie poszerzonego researchu, celem zlokalizowania wszelkich istniejących już wzorów przemysłowych, które mogłyby potencjalnie stwarzać ryzyko wystąpienia naruszeń. Wówczas jeszcze zanim przejdziesz do etapu produkcji, możliwe będzie wprowadzenie stosownych zmian w wyglądzie produktu, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko naruszenia.

Patenty

Najbardziej wymagającym, ale również najszerzej chronionym prawem wyłącznego korzystania z danego przedmiotu, który określa się mianem wynalazku. Patent jest prawem, które uprawnia do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy przez określony czas. Patent nadany przez Urząd Patentowy RP obowiązuje przez 20 lat od jego nadania.

Jako sprzedawca marki własnej koniecznie upewnij się, że nie naruszasz żadnego patentu, przeprowadzając odpowiedni research. Najlepiej zabezpieczysz swoje interesy w tej kwestii, korzystając z pomocy profesjonalnego rzecznika patentowego. Jeśli Twój produkt spełnia wszystkie przesłanki konieczne do uzyskania patentu na wynalazek – koniecznie podejmij próbę jego rejestracji, dzięki czemu nie tylko uzyskasz prawo ochronne, ale i będziesz mógł realnie zwiększyć wartość całego swojego przedsiębiorstwa.

Ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej na Amazon

Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z rejestracją praw własności intelektualnej można rozpocząć ich egzekwowanie. Rejestracje znaków towarowych są najczęściej wykorzystywane do usuwania z platformy Amazon oszustów i fałszerzy, handlujących podróbkami. wzorów przemysłowych mogą natomiast pomóc zwalczyć konkurencję, która trudni się sprzedażą podobnie zaprojektowanych produktów. Świadome korzystanie z przysługujących praw autorskich może być wykorzystane do wyeliminowania sprzedawców, którzy wykorzystują Twoje zdjęcia, teksty lub projekty graficzne. Stworzenie wynalazku, niewątpliwie najlepiej zabezpieczy interesy Twojej firmy, jeśli sprzedawany przez Ciebie produkt stanowi nowe rozwiązanie na rynku.

Choć własność intelektualna może wydawać się przytłaczająca i trudno jest niekiedy rozpoznać różne jej rodzaje, z jakimi masz do czynienia jako sprzedawca na Amazon, niewątpliwie warto zwrócić uwagę na opisane aspekty, by Twój biznes mógł rozwijać się bez przeszkód.

Sprawdź ofertę naszej partnerskiej kancelarii prawnej, która opracowała ten artykuł

Usługi prawne można zamówić online:

Co-founder at Rulity Consulting. Prawnik, specjalizujący się w prawie e-commerce. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). W ramach Rulity Consulting wspiera firmy z sektora e-commerce (od wchodzących na rynek start-upów po międzynarodowe korporacje), w ochronie swoich praw, a także ekspansji na rynki zagraniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry