Rejestracja VAT a sprzedaż na Amazon na rynkach międzynarodowych

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email
Potrzebujesz pomocy w sprzedaży na Amazon?

Prowadzenie działalności e-commerce na terenie UE podlega szczególnym obowiązkom podatkowym i regulacjom. Jednym z najbardziej precyzyjnie uregulowanych, a przy tym najbardziej wymagających dla przedsiębiorcy jest niewątpliwie VAT, czyli podatek od wartości dodanej.

Sprzedaż na Amazon a kwestie VAT

Jeśli przedmiotem Twojej działalności jest internetowa sprzedaż towarów i usług elektronicznych z wykorzystaniem platformy sprzedażowej Amazon, Twoim obowiązkiem jest stosowanie się do szeregu regulacji dotyczących podatku VAT. Chcąc prowadzić nie tylko skuteczny, ale i w pełni legalny międzynarodowy biznes w e-commerce na terenie UE, koniecznym jest odpowiednie rozliczanie VAT-u.

Rozwój handlu internetowego oraz dostępność międzynarodowych platform typu marketplace doprowadził do znacznego uproszczenia procedur podatkowych dla e-commerce.

VAT dla e-commerce – VAT OSS na Amazon

Znaczące usprawnienie rozliczeń VAT nastąpiło wraz z wejściem w życie tzw. pakietu VAT e-commerce, które miało miejsce 1 lipca 2021 r. Przepisy te znowelizowały obowiązującą wówczas ustawę o podatku od towarów i usług, która nie była dostosowana do realiów dynamicznie rozwijającej się sprzedaży internetowej – szczególnie transgranicznej. Głównym celem pakietu było uproszczenie rozliczeń VAT dla przedsiębiorców działających na zagranicznych rynkach, a także zwiększenie konkurencyjności między sprzedawcami z UE względem sprzedawców z państw trzecich – działających przede wszystkim na rynkach azjatyckich. Jednym z najbardziej istotnych usprawnień w ramach pakietu VAT e-commerce była procedura VAT OSS (One-Stop-Shop).

VAT OSS umożliwiła przedsiębiorcom rozliczanie się za pomocą jednej deklaracji, którą złożyć mogą przed organem podatkowym w państwie siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenia w ramach VAT OSS dokonuje się w euro. Decydując się na sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Amazon na rynkach zagranicznych nie jest już zatem konieczna rejestracja do VAT w każdym państwie i wypełnianie wielu deklaracji, co znacząco ułatwia międzynarodowy e-handel.

Amazon – czy VAT OSS sprawdzi się w każdym modelu sprzedaży?

O ile procedura VAT OSS stanowi znaczące ułatwienie w składaniu deklaracji podatkowych w krajach UE przy międzynarodowej sprzedaży, to jednak nie zawsze będzie gwarancją kompleksowego i zgodnego z obowiązującym prawem rozliczenia podatku VAT. Jest to kluczowe zagadnienie dla przedsiębiorców opierających swoją działalność na Amazon oraz podobnych portalach typu marketplace.

Sposób rozliczenia VAT zależy bowiem od miejsca wysyłki sprzedawanych towarów do nabywców. Prowadząc sprzedaż na Amazon można korzystać z magazynów rozmieszczonych w różnych Państwach UE, ale już sam transport towarów, choćby między własnymi magazynami musi zostać właściwie zadeklarowany na potrzeby podatku VAT. Tego rodzaju transferowanie towaru stanowi odpowiednio nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT) lub nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT).

Sprzedając na Amazon z wykorzystaniem modelu PAN-European (Pan-EU), w którym towary są przemieszczane między państwami UE, obowiązkiem przedsiębiorcy jest rejestracja i deklarowanie VAT osobno w każdym Państwie, z którego prowadzi się wysyłkę. Sprzedawca wypełnia deklarację VAT, wskazując wewnątrzwspólnotową dostawę lub nabycie towarów. Przykładowo – jeśli chcesz dokonać wysyłki towaru z Polski do Włoch, w polskiej deklaracji VAT uwzględnia się WDT, ale już we włoskiej deklaracji jest to WNT.

Jeśli przy sprzedaży na Amazon korzystasz z modelu European Fulfilment Network (EFN), nie masz obowiązku rejestracji do VAT w poszczególnych UE, do których trafiają sprzedawane towary, z uwagi na ich przechowywanie w magazynach lokalnych. Istotna jest zatem lokalizacja centrum logistycznego, z którego odbywa się transport sprzedawanych towarów.

Należny również podkreślić, że z procedury VAT OSS można skorzystać jedynie w ramach transakcji B2C. Jeśli Twoja sprzedaż na Amazon opiera się również na transakcjach typu B2B zawieranych w państwach UE, wszelkie tego rodzaju transakcje muszą zostać zarejestrowane do VAT-UE i koniecznym jest ich oddzielne rozliczanie. W przypadku sprzedaży B2B nie jest możliwe rozliczenie z wykorzystaniem procedury VAT OSS

Jak skorzystać z procedury VAT OSS?

Należy podkreślić, że z unijnej procedury VAT OSS mogą zarówno skorzystać czynni podatnicy VAT, jak również inni przedsiębiorcy – tzw. „nievatowcy”. Przy rejestracji do VAT OSS sprzedawcy zwolnieni z VAT nie tracą zarówno prawa do zwolnienia, jak i możliwości rejestracji do VAT-UE, co ma zachęcać ich do prowadzenia działalności e-commerce w wielu państwach UE. Sprzedaż rozliczana w ramach VAT OSS nie jest bowiem uwzględniana przy weryfikacji limitu sprzedaży dla zwolnienia z VAT.

Jeśli Twój biznes ma skorzystać z usprawnień wprowadzonych wraz z procedurą VAT OSS, Twoja sprzedaż na rzecz osób indywidualnych, w ramach działalności B2C – Business 2 Client – nie może przekroczyć wyznaczonego limitu. W procedurze VAT OSS ustalono jednolity dla wszystkich państw członkowskich UE limit wynoszący 10 000 EUR. Dla polskich przedsiębiorców, limit w przeliczeniu na walutę krajową równa się kwocie 42 000 PLN netto. Warto jednak mieć na uwadze, że wszelkie transakcje, które powodują przekroczenie limitu sprzedaży co do zasady podlegają opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla państwa nabywcy. Rejestracja do VAT OSS innego państwa, w takich wypadkach musi nastąpić do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała przekraczająca limit transakcja.

Dopóki zatem polski sprzedawca działający za pośrednictwem Amazon nie przekroczy wspomnianego progu, wszelkie transakcje podlegają opodatkowaniu polską stawką VAT, tak jak miałoby to miejsce w przypadku sprzedaży krajowej. Po przekroczeniu limitu stosuje się stawkę VAT kraju nabywcy towaru. Sprzedawca natomiast dokonuje wyboru, czy rozliczenie przeprowadzi poprzez rejestrację do VAT w każdym kraju UE, w którym przekroczył limit sprzedaży, czy skorzysta z dobrowolnej procedury VAT OSS.

Rozliczenie w ramach procedury VAT OSS zostało maksymalnie uproszczone. Wystarczy, że przedsiębiorca złoży w urzędzie skarbowym jedną deklarację, sporządzoną w języku polskim. Deklaracja uwzględniać będzie natomiast stawki VAT z transakcji B2C, które stosowane są w poszczególnych państwach UE, w których prowadzona była działalność e-handlowa. Sprzedawcy z łatwością mogą samodzielnie realizować rozliczenia, nie ponosząc dodatkowych kosztów obsługi zagranicznych biur rachunkowych.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Rejestracja do VAT OSS jest procesem całkowicie zdigitalizowanym i odpowiednio wdrożonym. Każde z państw członkowskich UE posiada dedykowany portal internetowy do rozliczeń zagranicznego podatku VAT w formule One-Stop-Shop. Korzystając z formularza VUI-R, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Amazon rejestrują się w procedurze VAT OSS. Odbywa się to w pełni elektronicznie, przy wykorzystaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Warto jednak pamiętać, że nie jest możliwe wysłanie formularza za pośrednictwem profilu zaufanego. Formularz VUI-R trafia do urzędu skarbowego przez odpowiednio zabezpieczony państwowy system informatyczny państwa identyfikacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa. Inną możliwością przekazania formularza rejestracyjnego VUI-R do organu podatkowego jest wykorzystanie specjalnych systemów księgowych.

Jeśli jako miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę Twojej firmy wskazałeś Polskę, rejestracja do VAT OSS odbywa się elektronicznie w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście. Przy sprzedaży w ramach procedury VAT OSS urząd ten jest również organem właściwym zarówno do składania deklaracji, jak i zapłaty podatku VAT.

Co, jeśli jednak nie posiadamy podpisu kwalifikowanego jako podatnicy podatku VAT?  Rejestracji do VAT OSS możemy wówczas dokonać przez pełnomocnika ustawionego właśnie w tym celu. Wówczas konieczne jest jednak udzielenie pełnomocnictwa na urzędowym formularzu PPS-1 oraz przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł.

Jako podatnik zwolniony z VAT – nievatowiec – masz możliwość skorzystania z procedury VAT OSS składając formularz rejestracyjny VAT-R. Jest to jedyna sytuacja, w której do rejestracji wykorzystać można własny profil zaufany lub ewentualnie skorzystać z wysyłki pocztą do właściwego urzędu skarbowego. Przedsiębiorca, który zarejestrował się do VAT OSS będzie wówczas figurował w rejestrze podatników VAT, ale z oznaczeniem przysługującego mu zwolnienia.

Sprawdź ofertę naszej partnerskiej kancelarii prawnej, która opracowała ten artykuł

Usługi prawne można zamówić online:

 

Co-founder at Rulity Consulting. Prawnik, specjalizujący się w prawie e-commerce. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). W ramach Rulity Consulting wspiera firmy z sektora e-commerce (od wchodzących na rynek start-upów po międzynarodowe korporacje), w ochronie swoich praw, a także ekspansji na rynki zagraniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry