success case amazon

Jak zbudowaliśmy sprzedaż na Amazonie od zera | SUCCESS CASE

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email
Potrzebujesz pomocy w sprzedaży na Amazon?

Klient trafił do naszej firmy w momencie, gdy utracił już nadzieję na zbudowanie sprzedaży na Amazonie. Od momentu utworzenia listingu na Amazon.de przez okres 4 miesięcy, produkt nie zanotował żadnej sprzedaży. Sytuacja wydawała się bez wyjścia, pojawiały się myśli, że być może produkt jest nietrafiony, że nie ma na niego popytu na rynku. Po przejęciu przez nas opieki na listingiem i wprowadzeniu niezbędnych zmian oraz przejęciu sterów nad zarządzaniem sprzedażą tego produktu, w około 4 miesiące zbudowaliśmy sprzedaż od zera do ponad 6 tysięcy Euro/m-c. Sprzedaż niniejszego produktu rośnie z miesiąca na miesiąc, nasza współpraca z klientem oczywiście trwa dalej.

Blisko 80% sprzedaży prezentowanej w poniższym success case to SPRZEDAŻ ORGANICZNA. Z niewielkim wsparciem kampanii Amazon Ads, zbudowaliśmy sprzedaż notującą w początkowych miesiącach blisko 119-184% wzrosty m/m, a w następnych miesiącach rosnącą wciąż z wysoką dynamiką. Jak to zrobiliśmy? Cały proces przedstawiamy w poniższym materiale.

O KLIENCIE 

produkt na amazonie
Nazwa klienta  BDRM Food & Drink GmbH 
Marketplace  Amazon.de 
ASIN  B096BCHQX5 
Data rozpoczęcia usług

poaudytowych 

grudzień 2021 
Autorzy case study  Tomasz Olender, Dawid Korzecki,

Dominika Wieczorek-Góska 

– Smartbuyers LTD 

Produkt wprowadzany przez nas na Amazon po uprzednim uzyskaniu zgody na sprzedaż pod marką Naturios, bez żadnej historii sprzedaży.

 

CEL WSKAZANY PRZEZ KLIENTA

Początkowo, tj. w czerwcu 2021 roku, klient powierzył nam tylko wprowadzenie produktu na Amazon na bazie opisów opracowanych przez dostawcę produktu. W październiku 2021 roku, na zlecenie klienta, przeprowadziliśmy audyt produktu celem sprawdzenia przyczyn dla których produkt się nie sprzedaje. W wyniku przeprowadzonego audytu, jego zgodności z algorytmem Amazon A 10, jasnym stało się, że listing nie odpowiadał standardom zgodności z algorytmem Amazon A 10, stąd zaproponowaliśmy klientowi wdrożenie wyników audytu obejmujących optymalizację listingu w kierunku zgodności z algorytmem A 10, a następnie podjęcie kolejnych działań mających na celu zbudowanie sprzedaży na produkcie. Celem nadrzędnym klienta było uzyskanie sprzedaży organicznej na platformie amazon.de, której nie udało się zbudować poprzez samo dodanie produktu do katalogu Amazon. Realizację usług optymalizująych listing pod wymogi algorytmu Amazon A 10 ukończyliśmy w grudniu 2021.

 

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Po przeprowadzonym audycie wiedzieliśmy dokładnie, jakie kroki należy podjąć, by zbudować sprzedaż na produkcie klienta. Odkryliśmy następujące elementy blokujące sprzedaż:

 • Brak produktu w wynikach wyszukiwania na najpopularniejsze słowa kluczowe powoduje bardzo niską ilość wyświetleń i kliknięć, co skutkuje niską sprzedażą.
 • Produkt nie posiada wszystkich pożądanych słów kluczowych, co obniża liczbę wyświetleń w wynikach wyszukiwania.
 • Większość istotnych fraz kluczowych nie jest ujęta w opisie produktu i bullet points’ach, zbyt krótkie bullet points.
 • Produkt posiada 6 zdjęć, wymagane jest dodanie kolejnych zdjęć oraz wstawienie zdjęć w większej rozdzielczości przedstawiających produkt w sposób bardziej atrakcyjny dla kupującego.
 • Produkt nie posiada pozytywnych opinii. Pozytywne opinie zwiększają możliwości konwersji oraz sprzedaży.
 • Kampanie reklamowe zarówno obecnie, jak i historycznie nie były prowadzone.

Zgodnie z powyższym, zaproponowaliśmy klientowi następujące rekomendacje:

 1. Zoptymalizować opis produktu.
 2. Przygotować strategię i plan pozycjonowania produktu na platformie Amazon w oparciu o parametr CPR.
 3. Rozbudować bazę fraz kluczowych produktu celem ich pozycjonowania tzn. zwiększenia widoczności produktu w wynikach wyszukiwań organicznych na platformie Amazon.
 4. Podjąć działania pozycjonujące produkt poprzez uzyskanie trafficu zewnętrznego spoza platformy Amazon (publikacja artykułu, kampania Google Ads, Social Media).
 5. Monitorować zmiany w wynikach pozycjonowania produktu na platformie Amazon na wybrane frazy kluczowe w okresach co 30 dni przez minimum 3 miesiące.
 6. Wykorzystać do optymalizacji produktu i kampanii reklamowych frazy kluczowe zawarte w tabeli raportu.

Klient wyraził chęć wdrożenia rekomendacji, poszczególne działania i efekty naszej pracy przedstawiamy niżej.

Sprawdź naszą ofertę usług wsparcia sprzedaży na Amazon:

DZIAŁANIA, KTÓRE PODJĘLIŚMY

1. Po rozpoczęciu współpracy, wykonaliśmy kompleksowy audyt produktu na Amazonie.

Audyt produktu na Amazonie dotyczy szeregu elementów listingu, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na wysokość sprzedaży. Sprawdzamy jakość listingu, oceny i opinie, performance listingu oraz status i wyniki historycznych i obecnych kampanii reklamowych. Efekty naszej pracy nad audytem obrazuje poniższy screenshot z raportu z audytu, który każdorazowo przesyłamy do klienta.

audyt na amazonie

2. Na podstawie wyników audytu, uznaliśmy, że konieczne jest przygotowanie planu pozycjonowania zanim podejmiemy kolejne kroki.

Plan pozycjonowania opiera się na szczegółowej analityce fraz kluczowych, które mogą spowodować wzrost sprzedaży. Szukamy fraz o największym współczynniku konwersji (a więc sprzedaży), jednocześnie sprawdzamy frazy, na które pozycjonuje się konkurencja w danej kategorii produktowej. Plan pozycjonowania zawiera frazy, które następnie zostaną wykorzystane m.in. przy optymalizacji listingu, w kampaniach oraz search terms.

plan pozycjonowania

3. W pierwszej kolejności zoptymalizowaliśmy listing produktu tak, by był atrakcyjny zarówno dla klienta, jak i spełniał funkcję pozycjonującą i konwertował w kampaniach reklamowych.

Uzupełniliśmy listing o brakujące frazy kluczowe oraz zastosowaliśmy formatowanie HTML, co sprawiło, że listing stał się bardziej czytelny. Dodanie do listingu fraz kluczowych natomiast pozwoliło na rozpoczęcie pozycjonowania, czyli pozyskiwania sprzedaży organicznej na Amazonie.

4. Następnie wykonaliśmy analizę cen konkurencji, aby dobrać odpowiednią politykę cenową dla audytowanego przez nas produktu. 

Wybraliśmy 3 frazy o największym potencjale i wykonaliśmy analizę cen produktów konkurencyjnych pojawiających się na wybrane frazy w TOP50 organicznych wyników wyszukiwania. W wyniku analizy okazało się, że głównym konkurentem jest sam Amazon, a więc najtrudniejszy z rywali. Na wybrane frazy to produkty sprzedawane przez Amazon miały największą sprzedaż.

analiza cen konkurencji

5. Po zaakceptowaniu zmian przez Amazon mieliśmy gotowy listing pod kolejne działania sprzedażowo-reklamowe.

Listing spełniał już wymagania Amazona, zawierał frazy kluczowe, które wygenerują w przyszłości sprzedaż organiczną, a cena produktu stała się konkurencyjna. Uzyskaliśmy listing gotowy pod promocję m.in. w kampaniach reklamowych.

6. Nadszedł czas na start kampanii reklamowych Amazon PPC.

Kampanie ustawiliśmy z wykorzystaniem planu pozycjonowania, który przygotowaliśmy na samym początku. Dzięki temu znaliśmy potencjał fraz kluczowych oraz mogliśmy w przybliżeniu określić, które frazy będą najlepiej performować i mogą mieć najlepszy ROAS.

kampanie amazon ppc

7. Na bieżąco monitorowaliśmy zmiany w wynikach pozycjonowania produktu (co 30 dni) oraz w polityce cenowej konkurencji (co 14 dni).

Dzięki powyższym działaniom mogliśmy reagować na zmiany cen konkurencji, dostosowując cenę produktu klienta do warunków panujących na marketplace. Tym samym dbaliśmy o zachowanie konkurencyjności proponowanej ceny.

monitorowanie seo

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ

POZYCJONOWANIE

pozycjonowanie efekty

Przed wykonaniem audytu i wdrożeniem działań poaudytowych sprzedaż produktu wyniosła 0 szt. w okresie 01.06.2021 – 15.12.2021. Po wdrożeniu działań za okres 16.12.2021 – 16.02.2022 sprzedaż wyniosła 92 szt.

Przeprowadzone działania optymalizacyjne wraz z uruchomionymi kampaniami zaowocowały również pojawieniem się produktu na względnie wysokich pozycjach na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Amazon.de. Jak na taki okres czasu są to zadowalające wyniki, a biorąc pod uwagę dane z kampanii reklamowych trend ten będzie rosnący. Widoczna jest również powolna stabilizacji uzyskanych pozycji, co pokazują poniższe wykresy:

olivenöl – 17,331 miesięcznych wyszukiwań, stabilna pozycja TOP20

pozycjonowanie wykres1

olivenöl 5 liter – 4,883 miesięcznych wyszukiwań, stabilna pozycja TOP15

pozycjonowanie wykres2

KAMPANIE PPC

Kampanie dla produktu zostały uruchomione z wykorzystaniem fraz kluczowych określonych w planie pozycjonowania. Systematyczne przeglądanie kampanii oraz optymalizowanie stawek i fraz kluczowych pozwoliło na szybkie uzyskanie ROAS na poziomie 5.12. Zauważalny jest również trend rosnący zarówno kliknięć, jak i sprzedaży, co pokazuje poniższy wykres:

kampanie efekty

Istnieje jeszcze duży potencjał do dalszej optymalizacji prowadzonej kampanii.
Produkt nie był wcześniej reklamowany w kampaniach PPC, a więc wszelkie dane pozyskaliśmy przy pomocy audytu oraz po wykonaniu usług poaudytowych, zwłaszcza takich jak plan pozycjonowania.

SPRZEDAŻ

 

OKRES 

 

MIESIĄC 

 

SPRZEDAŻ WG BR W SZTUKACH 

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W EUR  PROCENTOWY WZROST SPRZEDAŻY M/M  KAMPANIA AMAZON PPC  SPRZEDAŻ ORGANICZNA W SZTUKACH 
SPENT  SPRZEDAŻ W SZTUKACH  SALES 
DATA UTWORZENIA LISTINGU   

01.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZED USŁUGAMI POAUDYTOWYMI 

WRZESIEŃ    0  0%    0   0  0 
PAŹDZIERNIK  0  0  0%   0  0   0  0 
LISTOPAD    0  0%   0  0   0  0 
PO WDROŻENIU USŁUG POAUDYTOWYCH  GRUDZIEŃ   12  417,44 EUR  start sprzedaży   57,12 EUR  7  258,51 EUR   5 
STYCZEŃ   32  1186,85 EUR  184%   157,42 EUR  22   701,69 EUR  10 
LUTY  71  2610,25 EUR  119%  220,77 

EUR 

40  1365,75 

EUR 

31 
MARZEC  94  3453,34 EUR  32%  207.13 EUR  37  1215.93 EUR  57 
13.03-12.04  159  6262,19 EUR  81%  252.75 EUR  33  1282.71 EUR  126 

 

Dzięki przeprowadzonemu audytowi listingu wiedzieliśmy dokładnie, jakie kroki należy podjąć, by zbudować sprzedaż. Poznaliśmy wszystkie czynniki blokujące sprzedaż a następnie wdrażając usługi poaudytowe wyeliminowaliśmy te czynniki, czego efektem jest regularnie rosnąca sprzedaż.

ZDANIEM KLIENTA

“Jestem zadowolony z pracy, jaką wykonał zespół Smartbuyers. Początkowo otrzymałem szczegółowy audyt ukazujący braki w moich listingach na amazon.de wraz z rekomendacjami. Smartbuyers wprowadziło rekomendacje w życie w postaci usług poaudytowych. Przez cały czas prac byłem informowany o postępie. Obecnie audytowane przez Smartbuyers listingi generują rosnącą sprzedaż. Z czystym sercem mogę polecić Smartbuyers jako partnera wspierającego sprzedaż na Amazonie.”

Mitkow Borislaw

BDRM Food & Drink GmbH

 

Zapraszamy do współpracy. Sprzedajmy to razem!

 

Pamiętaj także, że wszystkie polskie firmy sprzedające online do Niemiec i Francji powinny być zarejestrowane w systemie niemieckim i francuskim oraz płacić „podatek śmieciowy”.

Zobacz więcej na ten temat: Rejestracja LUCID

Ponad 7-letnie doświadczenie w branży e-commerce ze specjalizacją w content marketingu i marketingu afiliacyjnym, a od 3 lat również współpracująca i tworząca projekty z zakresu sprzedaży na Amazon. Zawodowo zajmuje się m.in. content writingiem, prowadzeniem projektów e-commerce, układaniem szablonów stron sprzedażowych, podnoszeniem efektywności działań sprzedażowo-marketingowych oraz analizą rynku. Po godzinach redaktorka i korektorka treści literackiej i pozaliterackiej. Prywatnie miłośniczka Warszawy, zakupów online i dobrego jedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry