producent opakowanie recykling

Wszystkie polskie firmy sprzedające online do Niemiec powinny być zarejestrowane w systemie niemieckim i płacić „podatek śmieciowy”

Udostępnij artykuł
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

W całej Europie producent bierze odpowiedzialność za opakowanie produktu, który sprzedaje. Jest to powodowane przede wszystkim koniecznością ograniczenia odpadów opakowaniowych, ale także optymalizacją ponownego ich użycia. W Niemczech realizacja tego obowiązku jest zawarta w Verpackungsgesetz (Ustawie o opakowaniach).

Ochrona środowiska w Europie

W Europie opakowania produktów podlegają tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Oznacza to, że wprowadzając na rynek zapakowane towary, to właśnie po stronie producenta leży odpowiedzialność za to, aby opakowanie w jak najmniejszym stopniu szkodziło środowisku. Dlaczego jest to tak ważne?

Spójrzmy na zmiany, które społeczeństwo przeszło w ostatnich latach:

  • Gwałtowny wzrost sprzedaży internetowej
  • Gwałtowny wzrost sprzedaży na wynos (np. kawa na wynos)
  • Wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych
  • Większa liczba pracujących rodziców (więcej przetworzonej żywności i gotowych posiłków)

To tylko część z powodów, które doprowadziły do wyraźnego wzrostu wykorzystania opakowań. Skutkiem takiej sytuacji jest konieczność osiągnięcia zgodności z niemieckimi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Jeśli więc polski sprzedawca na Amazonie korzysta z modelu FBA i wysyła swoje towary na przykład do Niemiec – jest zobowiązany do spełnienia tych wymagań. To jest jednak tylko jeden z przykładów, ostatecznie bowiem ustawa obejmuje wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą na rynku niemieckim. W praktyce dotyczy to zarówno samodzielne sklepy online, jak i sprzedawców na marketplace’ach.

Problem zaczyna się już w momencie produkcji

Ślad ekologiczny pakowanych towarów jest na ogół znacznie większy niż samego opakowania. Wzrosły również wymagania dotyczące opakowań. Zgodnie z zasadą zapobiegania, celem opakowania jest znaczne wydłużenie trwałości produktów. Jednak to właśnie ta kwestia prowadzi obecnie do sytuacji, w których okazjonalnie stosuje się opakowania tylko częściowo nadające się do recyklingu lub takie, które nie mogą zostać poddane recyklingowi wysokiej jakości (np. ze względu na zastosowanie powłok barierowych). Innym przykładem są małe opakowania jednorazowe, które zapobiegają marnowaniu żywności, ale zwiększają wykorzystanie opakowań i prowadzą do wzrostu liczby jednostek opakowaniowych. Te sprzeczne cele ekologiczne tylko uwydatniają złożoność problemu.

Rozwiązaniem jest recykling

recykling opakowań

Z tego powodu tym ważniejsze jest, aby w sytuacjach, w których nie można zapobiec stosowaniu opakowań, takie opakowania nadawały się do ponownego użycia lub wysokiej jakości recyklingu. Odpowiedzialność producenta musi być ustrukturyzowana kompleksowo. Należy zaangażować cały łańcuch wartości oraz zadbać o edukację konsumentów. Aby to urzeczywistnić, konieczne jest wyznaczenie i osiągnięcie wysokich celów ilościowych i jakościowych. To właśnie ma wprowadzić w życie Verpackungsgesetz (ustawa o opakowaniach) z dnia 12 lipca 2017 r.

Obowiązkowa rejestracja w niemieckich systemach

W Niemczech odpowiedzialność producenta za rejestrację przejmuje Zentrale Stelle Verpackungsregister (Centralny Rejestr Opakowań – ZSVR).  ZSVR zapewnia transparentność i legalność całego procesu rejestracji oraz upublicznia i raportuje informacje dotyczące zarejestrowanych firm.

Dodatkowo ZSVR monitoruje dalsze cele ekologiczne, takie jak m.in. przestrzeganie limitów recyklingu czy udzielanie wsparcia finansowego na promowanie bardziej zrównoważonych opakowań produktów.

Zentrale Stelle Verpackungsregister prowadzi platformę internetową LUCID, która służy wdrażaniu Ustawy o opakowaniach.

Udział w systemie ZSVR

Producenci muszą zapewnić odzysk każdego opakowania, które podlega uczestnictwu w systemie. W tym celu zawierają umowę z systemem. To nic nowego. Obowiązek zapłaty przez producenta jest wczesną zachętą do zapobiegania pakowaniu. Ci, którzy wprowadzają na niemiecki rynek mniej opakowań, muszą oczywiście poświęcać mniej środków finansowych na przejęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za swoje produkty.

W przeszłości sprawdzało się to dobrze, przynajmniej w przypadku tych, którzy faktycznie wypełnili ten obowiązek. Odnotowano jednak wysoki odsetek gapowiczów – szczególnie w obszarach, w których odnotowano wysoki wzrost wykorzystania opakowań.

Rejestracja, raportowanie danych i standardy administrowane przez ZSVR

  • Strony odpowiedzialne za produkty zostaną zarejestrowane w Rejestrze Opakowań LUCID, aby każdy mógł zobaczyć, kim są.
  • Przepisy administracyjne ZSVR zawierają prawnie określone definicje obowiązków, które w ten sposób są jednakowo zdefiniowane dla wszystkich.
  • Scentralizowana baza danych umożliwia ZSVR przejrzyste sprawdzanie, czy wszystkie zaangażowane strony prawidłowo zgłosiły swoje wolumeny.

Miejmy nadzieję, że wkrótce wszyscy producenci/dystrybutorzy odniosą korzyści z ekologicznego efektu zachęty stworzonego poprzez uczestnictwo w systemie.

Obliczanie udziału w rynku przez ZSVR

Systemy muszą również zgłaszać swoje wolumeny do ZSVR, aby ich koszty dokładnie odpowiadały wielkości ich uczestnictwa. Stwarza to równe szanse między systemami. Zasady są ustalane przez ZSVR w porozumieniu z niemieckim Federalnym Urzędem Antymonopolowym.

Cele recyklingu

recykling plastiku

Limity docelowe odzyskiwania są podnoszone do punktu, w którym ich osiągnięcie będzie możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie zaangażowane strony podejmą wspólny wysiłek. Na każdym etapie łańcucha wartości wymagane będą środki. ZSVR będzie monitorować cele recyklingu, aby zapewnić przejrzystość również w tym zakresie. To ogromny impuls dla sektora ochrony środowiska w Niemczech – konieczne jest opracowanie nowej technologii, która jest pilnie potrzebna na całym świecie.

Projekt opakowania przyjazny dla recyklingu

Każdego roku ZSVR opracowuje i publikuje minimalny standard mierzący, na ile projekt opakowania jest przyjazny dla recyklingu. Wykorzystując to jako podstawę, systemy muszą następnie tworzyć zachęty finansowe, aby zachęcać do zrównoważonego projektowania opakowań. Takie postępowanie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokich limitów docelowych w perspektywie długoterminowej, a także dla osiągnięcia celów Verpackungsgesetz. Wzmacniane są bowiem bodźce ekologiczne tworzone przez opłaty za uczestnictwo w systemie.

Zarejestruj się, jeśli jesteś producentem sprzedającym do Niemiec

Jeśli jesteś stroną, która wprowadza na rynek niemiecki opakowania objęte uczestnictwem w systemie na zasadach komercyjnych, musisz zarejestrować się w Rejestrze Opakowań LUCID. Jesteś również zobowiązany do przesyłania raportów danych dotyczących wielkości opakowań. Za każdym razem, gdy zgłaszasz wolumeny do (podwójnego) systemu, musisz zgłosić te same informacje do rejestru opakowań LUCID. Dotyczy to również zawierania umowy z systemem.

Verpackungsgesetz używa zbiorczego terminu „producent” w odniesieniu do pierwszych zobowiązanych dystrybutorów: producentów, sprzedawców detalicznych, importerów, sprzedawców internetowych i firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, dystrybutorów, innych początkowych dystrybutorów itp. Producenci są zobowiązani do rejestracji, aby uczestniczyć w ich opakowań zbiorczych z systemem oraz do składania raportów danych.

Obowiązki w zakresie opakowań:

  1. Rejestracja w LUCID oraz raportowanie ilości (bezpłatne)
  2. Podpisanie umowy z organizacją odzysku oraz raportowanie ilości (opłaty uzależnione od ilości opakowań i ich frakcji materiałów):

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami pieniężnymi lub zakazem dystrybucji w Niemczech. Brak posiadania umowy z organizacją odzysku grozi karą do 200 000 EUR za każdy artykuł.

Uczestnicząc w dualnym systemie spełniasz wszystkie swoje wymagania jako producent lub dystrybutor zgodnie z niemiecką ustawą o opakowaniach w zgodnej z prawem, wygodnej formie i korzystasz z licznych zalet, które ZSVR może Ci zaoferować jako dostawca innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji w systemach niemieckich skontaktuj się z nami, a wesprzemy Cię w całym procesie ->  Kontakt

Jednocześnie zachęcamy do darmowej rejestracji na naszej nowej Platformie B2B V2R, która umożliwia sprzedaż na globalnych marketplace’ach bez konieczności posiadania konta sprzedażowego!

Ponad 5-letnie doświadczenie w branży e-commerce ze specjalizacją w content marketingu i marketingu afiliacyjnym. Zawodowo zajmuje się m.in. prowadzeniem projektów e-commerce, układaniem szablonów stron sprzedażowych, podnoszeniem efektywności działań sprzedażowo-marketingowych oraz analizą rynku. Po godzinach redaktorka i korektorka treści literackiej i pozaliterackiej. Prywatnie miłośniczka Warszawy, zakupów online, dobrego jedzenia i Elona Muska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry